Opłaty

TAKSA NOTARIALNA

Stosownie do art. 5 § 1 ustawy prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wysokość maksymalnych stawek taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013r., poz. 237 ze zm.).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041481564

PODATKI

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz płatnikiem podatku od spadków
i darowizn od dokonanej w formie aktu notarialnego: darowizny; umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie; umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności; umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20000860959

ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19830450207

OPŁATY SĄDOWE

Notariusz pobiera od wnioskodawcy opłatę sądową, jeżeli w akcie notarialnym zawarty jest wniosek
o dokonanie wpisu w księdze wieczystej podlegający opłacie sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20051671398

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies