Czym jest depozyt notarialny

Depozyt notarialny

Depozyt notarialny to nic innego jak zdeponowanie u notariusza pieniędzy lub dokumentów. Najczęściej ma zastosowanie podczas realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości.

Prawo o notariacie – ustawa z dnia z dnia 14 lutego 1991 roku

Zgodnie z art. 108 tej ustawy, „notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej.”

Do czego służy depozyt notarialny?

O depozycie notarialnym nie mówi się za wiele, choć jest on bardzo wygodnym zabezpieczeniem dla obu stron transakcji sprzedaży nieruchomości. Możliwe, że wynika to z panującego przekonania, iż zabezpiecza on przede wszystkim interesy sprzedającego. Depozyt gwarantuje bowiem, że druga strona umowy dysponuje wystarczającą kwotą do jej zawarcia. Co ciekawe, wbrew takim opiniom depozyt notarialny chroni bardzo dobrze również interesy kupującego. O ile w przypadku finansowania zakupu domu kredytem hipotecznym, deweloper lub sprzedawca ma pewność, że bank przekaże mu należne środki, o tyle w sytuacji, gdy klient nie korzysta ze wsparcia banku to sprawa może nie być już taka oczywista. W tej sytuacji warto skorzystać właśnie z depozytu notarialnego. Wpłacone pieniądze mogą spokojnie czekać, aż spełnią się wszystkie zapisy umowy, aby później trafić w ręce drugiej strony transakcji. To właśnie w tym momencie depozyt notarialny chroni interesy kupującego ponieważ zapisy mogą gwarantować np. wydanie lokalu czy domu i nie zostaną przekazane sprzedającemu wcześniej.

Co jest wymagane, by móc złożyć depozyt notarialny?

Dla złożenia depozytu notarialnego w naszej kancelarii w Jeleniej Górze wymagane będą następujące dokumenty:

  • imię i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne).

Oprócz tego, do depozytu notarialnego potrzebne będą dane osoby, która ma odebrać depozyt oraz wskazanie warunków, które muszą zostać spełnione, aby środki lub dokumenty zostały przekazane. Nasza kancelaria oczywiście przygotuje wzór depozytu i pomoże podczas kompletowania dokumentów.

Taksa notarialna dla depozytu notarialnego?

Koszt depozytu notarialnego jest z góry ustalony przez ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie i uzależniony od wartości wpłacanych pieniędzy. Jest to połowa stawki maksymalnej przeznaczonej dla danej kwoty z doliczonym podatkiem VAT w wysokości 23%. W przypadku standardowych mieszkań o wartości 300-400 tysięcy złotych suma ta nie przekracza 2000 zł. Czasami konieczne jest jednak doliczenie kosztu związanego z uzyskaniem wypisu aktu notarialnego. Wówczas stosuje się przelicznik na strony.

Podsumowanie

W porównaniu do całkowitej wartości mieszkania depozyt u notariusza jest więc bardzo opłacalnym rozwiązaniem. Pozwala on za niewielką sumę zabezpieczyć interesy obu stron transakcji. Nie ma możliwości stracenia takich pieniędzy, a w razie problemów ze spełnieniem warunków przez sprzedającego wpłacona suma wraca bezpośrednio do niedoszłego nabywcy. Notariusz to osoba zaufania publicznego, która dba o losy przekazanej kwoty i o to, by cały proces przebiegał zgodnie z ustaleniami obu stron.

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies