Czynności notarialne

Umowa darowizny

Darowizna jest bezpłatnym świadczeniem darczyńcy na rzecz obdarowanego. Podmiotem umowy darowizny może być osoba fizyczna lub prawna i nie ma ograniczenia, żeby była to jedna osoba. Darczyńcą i obdarowanym może być więcej osób np. rodzice mogą wspólnie podarować mieszkanie swoim dzieciom.

Przedmiotem darowizny może być praktycznie wszystko. Może to być przeniesienie prawa własności nieruchomości czy samochodu, czy też określona kwota pieniężna. W większości przypadków umowę darowizny można zawrzeć w zwykłej formie pisemnej bez udziału notariusza, np. gdy darczyńca chce przekazać określoną sumę pieniędzy w gotówce. Natomiast, jeżeli darczyńca chce przekazać np. nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niezbędna będzie forma aktu notarialnego. (art. 888-902 Kodeksu cywilnego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf )

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies