Czynności notarialne

Umowa sprzedaży

Umowa Sprzedaży to jedna z najczęściej zawieranych umów w obrocie prawnym. Sprzedający przenosi własność nieruchomości na Kupującego w zmian za zapłatę ustalonej między stronami ceny. W prawie polskim sprzedaż nieruchomości (mieszkania, garażu, działki) wymaga formy aktu notarialnego. Własność nieruchomości przechodzi na kupującego z chwilą podpisania aktu notarialnego przez strony oraz notariusza. W akcie notarialnym umowy sprzedaży sprecyzowany jest przedmiot umowy, tj. szczegółowy opis nieruchomości obejmujący stan faktyczny i prawny, z uwzględnieniem ewentualnych obciążeń.

Stan prawny nieruchomości wynika przede wszystkim z księgi wieczystej (ewentualne obciążenia wpisane będą w dziale III i IV księgi wieczystej), jak również z przedłożonych notariuszowi dokumentów. To na notariuszu spoczywa obowiązek ustalenia stanu prawnego i w związku z tym prawidłowego zabezpieczenia interesów stron umowy. (art. 535 – 555 Kodeksu cywilnego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf )

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies