Czynności notarialne

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest zawierana za życia spadkodawcy z przyszłym spadkobiercą ustawowym, w formie aktu notarialnego. Zrzekający się dziedziczenia zostaje wówczas wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku, czyli chwili śmierci spadkodawcy. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki) zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.
art. 1048 – 1050 Kodeksu postępowania cywilnego:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf )

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies