Czynności notarialne

Umowa o dożywocie

Umowa o dożywocie to rodzaj umowy, mocą której jedna ze stron w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywającemu dożywotnie utrzymanie. Umowa dożywocia skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości, dlatego musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Przeniesienie własności nieruchomości jednocześnie powoduje obciążenie nieruchomości prawem dożywocia. Jeśli nowy właściciel nieruchomości uchyla się od nałożonych na niego obowiązków, dożywotnik zawsze może żądać przed sądem zmiany dożywocia na rentę.  (art. 908 – 916 Kodeksu cywilnego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf )

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies