Czynności notarialne

Poświadczenie własnoręczności podpisu

W treści tej czynności istotą jest złożenie w obecności notariusza przez oznaczoną osobę podpisu na okazanym dokumencie. W przypadku, gdy podpis nie został złożony w obecności notariusza, osoba która podpisała się na dokumencie, może uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny. Przy dokonywaniu czynności poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie notariusz nie ma obowiązku badania zgodności z prawem treści tego dokumentu.

Należy również pamiętać, że potwierdzenie przez notariusza własnoręczności podpisu nie nadaje dokumentom prywatnym mocy dokumentu urzędowego.

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies