Czynności notarialne

Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu danej osoby notariusz poświadcza w razie stawiennictwa tej osoby w kancelarii notariusza albo w razie przekonania się o tym fakcie przez notariusza poza kancelarią. Notariusz w poświadczeniu ustala tożsamość tej osoby oraz określa dzień, godzinę i minutę stwierdzenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies