Czynności notarialne

Umowy majątkowe małżeńskie

Majątkowa umowa małżeńska zawierana jest pomiędzy małżonkami lub osobami dopiero planującymi zawrzeć małżeństwo, skutkuje ona wprowadzeniem umownego majątkowego ustroju małżeńskiego i wyłączeniem ustroju ustawowego. Co do zasady z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustawowy ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Zawierając umowę majątkową małżeńską małżonkowie mogą rozszerzyć bądź ograniczyć wspólność ustawową, wprowadzić rozdzielność majątkową bądź rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

(art. 47 – 501 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640090059/U/D19640059Lj.pdf )

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies