Czynności notarialne

Odrzucenie spadku

Spadek można odrzucić po śmierci spadkodawcy. Zgodnie z przepisami prawa, spadkobierca ma sześć miesięcy na odrzucenie odziedziczonego spadku, licząc od dnia, w którym dowiedział się, że został do niego powołany. W przypadku odrzucenia spadku, przechodzi on na zstępnych spadkobiercy, a więc na jego dzieci. Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć przed sądem lub u notariusza.

Złożonego już oświadczenia nie można cofnąć. Niezależnie od tego, czy złożymy oświadczenie o odrzuceniu spadku u notariusza, czy też w sądzie, dokument będzie miał taką samą moc prawną. Inna jest natomiast procedura – u notariusza czynność można wykonać podczas jednej wizyty, natomiast w sądzie cała procedura jest znacznie wydłużona w czasie.

art. 640 – 643 Kodeksu postępowania cywilnego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf )

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies