Czynności notarialne

Akt poświadczenia dziedziczenia

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych. Akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem potwierdzającym nabycie praw do spadku przez spadkobierców.

Po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia, notariusz dokonuje jego wpisu do Rejestru Spadkowego prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną.  Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Do przeprowadzenia postępowania spadkowego wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich spadkobierców zarówno ustawowych jak i testamentowych, a warunkiem sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia jest zgodny wniosek wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi.

W przypadku niemożności osobistej obecności wszystkich osób zainteresowanych istnieje możliwość sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia na podstawie opracowanego wcześniej przez notariusza projektu protokołu dziedziczenia.

(art. 95a – 95p ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910220091/U/D19910091Lj.pdf )

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies