Czynności notarialne

Wypisy, odpisy, wyciągi

Jedną z najczęściej wykonywanych czynności notarialnych jest poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z oryginalnym dokumentem. Poświadczenie tego typu stwierdza identyczność treści kopii lub odpisu, dlatego taki dokument jest jednakowo ważny jak oryginał. Kopię czy też odpis dokumentu notariusz sporządza zazwyczaj na podstawie dostarczonego do kancelarii oryginału.

Poświadczenia zgodności odpisu lub kopii wykonuje się m.in. dla orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych. Zdarza się, że takiego poświadczenia wymagają również dokumenty sądowe oraz świadectwa ukończenia szkół i wyższych uczelni.
(art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910220091/U/D19910091Lj.pdf )

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies