Czynności notarialne

Umowa podziału majątku wspólnego

Podziału majątku wspólnego można dokonać po zniesieniu wspólności ustawowej. Podziału majątku wspólnego można dokonać u notariusza w drodze umowy, jeżeli strony są zgodne co do podziału majątku wspólnego albo na drodze sądowej, jeżeli strony nie są w stanie porozumieć się w zakresie podziału majątku wspólnego.

Umowa o podział majątku wspólnego może być dokonana w formie właściwej dla przeniesienia własności przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego, tak np. jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość formą właściwą dla podziału majątku wspólnego, tak też w przypadku przedsiębiorstwa w skład którego wchodzi nieruchomość i przedsiębiorstwa objętego zarządem sukcesyjnym. Natomiast Podział majątku w skład którego wchodzi przedsiębiorstwo wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Podział majątku wspólnego może być całkowity lub częściowy.

(art. 1037 – 1038 Kodeksu cywilnego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf )

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies